Arbetsmiljöarbete vid universitetet

I universitets arbetsmiljöpolicy framhålls att en modern arbetsplats ska präglas av en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö för alla.

Arbets- och studiemiljön ska vara så trygg och säker som möjligt, men den ska också erbjuda goda möjligheter att lära och utvecklas som person.

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor inrättades av rektor i juni 2015. Rådets uppdrag är att verka för jämlikhet, jämställdhet och likabehandling i en god arbetsmiljö med ett inkluderande synsätt. En ny organisation för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) planeras byggas upp vid samtliga institutioner.

Studiemiljön

Studier innebär många stillasittande uppgifter, t ex datorarbete eller tentaläsning, kanske vid en läsplats på universitet. Den yttre studiemiljön kan se olika ut beroende på studiernas inriktning - seminarierummet skiljer sig ganska mycket från laboratoriet. Undervisningsformerna skiljer sig också åt, på en del utbildningar bedriver man mest självstudier, på andra är grupparbeten vanliga. Även schemat, universitetets skrivna och oskrivna regler, samarbetet mellan olika individer och grupper i din närhet, samt kraven från samhället finns i studiemiljön och påverkar dig.

Din studiemiljö är alltså inte oviktig, även om du bara är student under en förhållandevis kort period sett i ett större livsperspektiv.