Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsmiljöombudet särskilda rättigheter och skyldigheter, som att få information om aktuella arbetsmiljöfrågor på institutionen eller att delta i skyddsronder.

Studiemiljöombudets viktigaste roll är att fungera som problemfångare och att tillsammans med studentkåren och institutionen verka för en bra studie-/arbetsmiljö.

Som studiemiljöombud har du rätt att få utbildning för att lättare kunna fungera som ombud. Studenthälsan anordnar kurser för studiemiljöombud, där man bl a går igenom hur man kommer igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Studentkåren vid Stockholms universitet, SUS, ger också stöd till studiemiljöombuden.