Jag gör backup!

Bra, men hur ofta gör du backup? Vet du att de fungerar? Har du en offline-kopia på annan plats för skydd mot exempelvis brand och skadlig kod som krypterar data? (Dessa kallas för RansomWare).

 

 

För mer information, välkommen att kontakta Helpdesk eller Informationssäkerhetsfunktionen