Jag kan känna igen nätfiskemail när jag får dem!

Ok, vi testar, kan du hitta felen i det här meddelandet?

 

 

Klicka för rätt svar

För mer information, välkommen att kontakta Informationssäkerhetsfunktionen