Jag använder Mac-dator så jag är skyddad!


Tyvärr inte. Din webbläsare kan fortfarande bli attackerad med så kallad ”Man in the browser-attack”. Se till att du har ett skyddsprogram som skyddar din webbläsare även om du använder Mac-dator.


För mer information, välkommen att kontakta Helpdesk eller Informationssäkerhetsfunktionen