Här kan du få tips på saker att titta efter när du försöker avgöra om ett meddelande är nätfiske eller inte. I meddelandet på bilden finns några av dem.

  1. Okänd eller konstig avsändaradress, Postnord borde inte ha en engelsk adress (from-fältet).
  2. Texten är ofta skriven på dålig svenska, t. ex. med felaktig meningsbyggnad.
  3. Texten kan ha versaler på ord mitt i en mening och punkter på fel ställen så det blir väldigt korta meningar.
  4. Om du för musen över länkarna/knapparna i meddelandet så kan du se att adressen inte ser äkta ut.
  5. Det är lite märkligt att det finns en unsubscribe-länk, eftersom man normalt inte prenumererar på paket-avier.