Information och tillhörande informationsteknik är en ytterst viktig strategisk resurs för verksamheten vid Stockholms universitet. Genom att universitetet har en god informationssäkerhet tryggas den information som är viktig för dig som student. Därför måste den skyddas så att;

  • den alltid finns när vi behöver den (tillgänglighet)
  • vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet)
  • endast behöriga personer får ta del av den (konfidentialitet)