IT-avdelningen har sedan en tid tillbaka arbetat på en stabil lösning för att göra Mondo mindre beroende av Ladok, och denna lösning är nu på plats.  Den innebär att Ladokinformationen även dubbellagras lokalt i Mondo vilket gör att Mondo inte längre är lika beroende av att Ladok är uppe.