Nu lanseras den nya webbtjänsten Mina utskrifter (su.se/minautskrifter), där alla som använder Printomat kan se sin utskriftshistorik samt var på campus det finns publika Printomatskrivare. I och med Mina utskrifter kan du som är student äntligen se ditt utskriftssaldo online och funktionen för köp av utskrifter som ingår i den nya tjänsten har fått ett nytt och förbättrat gränssnitt.