För att få fram ett bra namn på vår nya lärplattform utlystes en namntävling som pågick från 13 september till 15 oktober. Både studenter och medarbetare uppmanades skicka in sina bästa namnförslag och intresset var stort. Tack till alla som inkom med namnförslag!

Ur de totalt 106 förslag som kom in vaskades 8-i-topp fram som projektets referensgrupp röstat på och varit eniga om 3-i-topp.

De kriterier som angivits för tävlingen, som är att namnet bör vara:

- kort

- lätt att uttala på svenska (och engelska)

- gärna kopplat till lärande, samarbete, pedagogik eller universitetet.

Det namn som till slut segrade var Athena som alltså blir namnet på universitetets nya lärplattform.

Athena är bland annat vishetens, civilisationens och vetenskapens gudinna i den grekiska mytologin. Hon avbildas ofta tillsammans med en uggla.

Vinnaren, som gärna vill förbli anonym, har meddelats separat.