Har du tappat bort användaramnet och/eller lösenordet till ditt universitetskonto? Av säkerhetsskäl lämnar vi INTE ut inloggningsuppgifter på telefon eller via e-post, men du kan återställa ditt lösenord på webben.

Du som är bekräftad användare på antagning.se kan använda detta alternativ (instruktioner finns på länken nedan).