Kontakta Helpdesk

su.se/serviceportalen

Helpdesk kan hjälpa dig att få svar på frågor om ditt universitetskonto, universitetskortet, studentportalen Mitt universitet, det trådlösa nätverket, våra datorsalar, utskrifter, skanning, kopiering eller allmänna frågor om IT för studenter.

Ring Helpdesk