Beskrivning Geografiska informationssystem
Leverantör ESRI
Version
Windows OS X Linux
10.5 -- --
Distribution Detta program laddar du ned via leverantörerens webbplats
Instruktion

För en beskrivning av hur du laddar ned en installationsfil och installerar programmet, se instruktion.

Instruktionen innehåller dessutom information om hur du förnyar licens och avinstallerar.
Licensens giltighetstid maj - april
Förnya licens Begär ny behörighetskod (se ovan)
Frågor Kontakta Helpdesk