Beskrivning Ritning & analys
Leverantör PerkinElmer Informatics
Version
Windows OS X Linux
15 15 -
Distribution Detta program laddar du ned via leverantörerens webbplats
Instruktion

För en beskrivning av hur du laddar ned en installationsfil och installerar programmet, se instruktion.

Instruktionen innehåller dessutom information om hur du förnyar licens och avinstallerar.
Licensens giltighetstid 2016-01-17--2017-01-06
Förnya licens Aktivera förlängning i programmet (se instruktion ovan)
Frågor Kontakta Helpdesk