ClaroRead Plus

ClaroRead Plus finns tillgängligt för både Mac och PC, kan läsa upp digital text (hemsidor, artiklar, mail, egen skriven text m.m.). Över 30 språk finns tillgängliga för nedladdning och den inbyggda skanningsfunktionen (se fotnot för Mac nedan) konverterar bland annat pappersdokument och .pdf-filer till uppläsningsbara dokument. ClaroRead Plus har även tangentbordsuppläsning (läser det du skriver, i realtid) och ordprediktion (ger ordförslag under tiden du skriver).

Vid installation av ClaroRead Plus följer följande extraprogram med automatiskt:

  • ScreenRuler: Digital läslinjal som ligger tvärs över skärmen och styrs med din mus. Linjalens utseende kan anpassas genom inställning av bland annat tjocklek och färg.
  • ClaroCapture: Samlar ihop text från olika dokument och hemsidor och ger automatiskt en länk till källan.
  • Claro AudioNote (PC): Ljudinspelningsverktyg. Det finns möjlighet att sätta "bokmärken" i inspelningen, vilket gör det lättare att navigera i ljudfiler vid uppspelning.
  • ClaroView: Lägger ett färgfilter över datorskärmen och du kan själv välja färgton och intensitet. Detta innebär att du kan påverka färgsättningen i och på de program, hemsidor och dokument du är inne på, så att de visuellt tilltalar just dig.
  • Talande miniräknare: ClaroRead Plus får Windows och Mac:s inbyggda kalkylator att tala.

 

Övriga program

Nedan program finns tillgängliga för separat nedladdning. Dessa kan med andra ord installeras oberoende av ClaroRead Plus:

  • ReadIris Pro (Mac): Ett skanningsprogram som du kan ladda ner för att kunna göra inskannade dokument uppläsningsbara. I version 6 av ClaroRead Plus Mac finns numera en skanningsfunktion (scan2text) inbyggd i programmet. ReadIris Pro går fortfarande att ladda ner separat, och ger då en utökad skanningsfunktion.
  • Claro BookReader (PC): Läser .pdf-dokument med inbyggd talsynstes. Verktyget tillåter anteckningar i form av till exempel överstrykningar och kommentarer.
  • ClaroIdeas (PC): Tankekartsverktyg där din skapande tankekarta kan exporteras till exempelvis ett Word- eller Powerpointdokument.
  • ClaroRead Anywhere: Webbaserad ordbehandlare där skriven och inklistrad text kan läsas upp med talsyntes. Det ingår även en taligenkänningsfunktion/röstinmatning (tal-till-text), men för att använda denna bör du har Google Chrome som webbläsare.