Beskrivning Statistik
Leverantör Wolfram
Version
Windows OS X Linux
11.2.0 11.2.0 11.2.0
Distribution Detta program laddar du ned via leverantörerens webbplats
Instruktion

För en beskrivning av hur du laddar ned en installationsfil och installerar programmet, se instruktion.

Instruktionen innehåller dessutom information om hur du förnyar licens och avinstallerar.
Licensens giltighetstid juni-maj
Förnya licens Begär ny aktiveringskod från leverantören (se instruktion ovan)
Frågor Kontakta Helpdesk