Kategori Beräkning
Leverantör Läs mer om produkten MATLAB, om vilka Toolboxes som ingår i SUs licens och Mathworks resurspaket för lärosäten.
Version
Windows OS X Linux
R2017b R2017b R2017b
Distribution Detta program laddar du ned via leverantörens webbplats
Instruktion För en beskrivning av hur du laddar ned en installationsfil och installerar programmet, se instruktion för att Ladda ner, installera och förnya MATLAB-licens.
Licensens giltighetstid november - oktober
Förnya licens

Din programlicens måste förnyas med jämna mellanrum. Du märker det genom att du blir ombedd att ange en ny aktiveringsnyckel.

Se instruktion ovan för hur du får tag på ny aktiveringsnyckel.

Frågor Kontakta Helpdesk eller Mathworks support