Information till studenter vid Stockholms universitet angående användandet av tjänsten Office 365 för studenter.
Office 365 för studenter är ett erbjudande av tjänst till alla studenter vid Stockholms universitet. Tjänsten är frivillig och kostnadsfri för studenten och Stockholms universitet, och förmedlas av Stockholms universitet i samarbete med Microsoft. Då Stockholms universitet har ett avtal med Microsoft som reglerar användandet av Microsofts produkter för anställda, så erbjuder Microsoft alla studenter att kostnadsfritt registrera sig för Office 365 Education och nyttja de produkter som ingår i det erbjudandet. Microsoft Office 365 är en molntjänst och kontrolleras därefter.

Studenten avgör om den vill använda tjänsten, och registrerar sig själv enligt de angivna instruktionerna. I och med registrering så medger studenten att den tar eget ansvar för nyttjandet av tjänsten. I det ingår bland annat att studenten tar ansvar för det material som den själv publicerar och lagrar i Microsofts tillhandahållna molntjänst, och att Microsoft tillåts verifiera att studenten är student vid Stockholms universitet.

Studentens tillgång till tjänsten är beroende av befintligt avtal mellan Stockholms universitet och Microsoft. Om det befintliga avtalet skulle komma att ändras, så kan detta påverka studentens tillgång till Office 365 Education. För fortsatt nyttjande av tjänsten, i det fall avtalet mellan Stockholms universitet och Microsoft justeras och påverkar tillgängligheten, så ansvarar studenten för att tillgodose detta i direkt kontakt med Microsoft. Stockholms universitet förmedlar tjänsten mellan Microsoft och studenten, men tjänsten nyttjas direkt av studenten.