Ett villkor för att få tillgång till nedan programvaror är att du är registrerad i Ladok som aktiv student vid Stockholms universitet. Licensen för att använda programmet är i de allra flesta fall tidsbegränsad, dvs efter en tid slutar programmet att fungera. Om du då fortfarande är registrerad som aktiv student har du möjlighet att förnya licensen. Använd länkarna i nedanstående lista för att läsa mer om varje program och hur du kan få tillgång till dem. Programmen får ej, under några omständigheter, användas i kommersiella sammanhang.

Om du både är student och medarbetare (s.k. dubbel affiliering) har du möjlighet att nyttja programvaror för studenter i studiesyfte. För att få åtkomst till detta behöver ett formulär fyllas i för godkännande. Formuläret finner du här. Observera att studentprogramvarorna endast får installeras på din egna privatägda dator och ej får användas i forskning eller i andra arbetsrelaterade sammanhang.

Har du frågor kring detta, kontakta Helpdesk

 

Program Kategori Notering
ArcGIS Geografiska informationssystem  
ArcGIS Pro Geografiska informationssystem  
ChemOffice Pro Ritning och analys  
Claro Digitalt studieverktyg Inkluderar både talsyntes och studieverktyg.
Mathematica Matematik  
MATLAB Matematik  
Nvivo Kvalitativ dataanalys

Tillhandahålls ej av Stockholms universitet. Du som är student kan köpa till rabatterat pris. Klicka här för mer information.

Office 365   Lagring i molnet (OneDrive), Officepaketet och e-post.
SAS/JMP Statistik  
SolidEdge 2D/3D/CAD Kontakta Helpdesk för mer information
SPSS Statistik  
Stata/SE Statistik  
StavaRex & SpellRight Stavningsstöd för svenska och engelska