Beskrivning Statistik
Leverantör IBM
Version
Windows OS X Linux
25 25 24
Distribution Detta program laddar du ned själv.
Instruktion

För en beskrivning av hur du laddar ned en installationsfil och installerar programmet, se instruktion.

Instruktionen innehåller dessutom information om hur du förnyar licens och avinstallerar.
Licensens giltighetstid september-augusti
Förnya licens Begär ny behörighetskod (se instruktion ovan)
Frågor Kontakta Helpdesk