Jämlikhet & likabehandling

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Utbildning
  5. Studentservice
  6. Jämlikhet & likabehandling

Jämlikhet och likabehandling

Person med SU-kasse över axeln vid tunnelbanan Foto: Niklas Björling
prideflaggan

Jämlikhet och likabehandling

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Ett hörn av Södra huset Foto: Stafan Westerlund

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor – RALV – är Stockholms universitets skyddskommitté. Rektor fattade beslut om RALV-organisationen 2015, och några justeringar i organisationen gjordes under 2018.

Studenters händer vid anteckningsblock, mobiltelefoner m.m. på bord Foto: Niklas Björling

Studenters rätt i högskolan

E-utbildning från Diskrimineringsombudsmannen. DO har utvecklat en e-utbildning för arbete med studenters lika rättigheter och möjligheter.

Kontakt

Jämlikhetssamordnare

E-post: jamlikhet@su.se
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B

Broschyr

Trakasserier och kränkande särbehandling

 

Jämlikhet – vad gör SU?

Jämlikhetssamordnare Parasto Rosencrantz Foto: Karin Persson