På Stockholms universitets campus, Frescati, finns det i E-huset, Södra huset, rum E 407. Rummet kan besökas enskilt eller i grupp utan tidsbokning under öppettiderna måndag-torsdag kl. 6.30-22.00, fredag kl. 6.30-20.00 och lördag-söndag kl. 8.00-18.00. Röda dagar stängt.

Bakgrund

Andrummet invigdes den 6 oktober 2000 av dåvarande rektor Gustaf Lindencrona som uttryckte sin förhoppning om att andrummet ska vara till glädje för studenter och anställda vid Stockholms universitet. Andrummet, som är ett gammalt rökrum, har efter önskemål från främst Stockholms universitets studentkår ställts i ordning med hjälp av Akademiska hus.

Avsikten var att skapa ett värdeneutralt rum där alla, både studenter och anställda, skulle känna sig välkomna.

Den bärande symbolen i rummet är ljuset som är en viktig ingrediens i vår vardag. Bakom gestaltningen av rummet står de två formgivarna Fredrika Linder och Catarina von Matérn som specialdesignat inredningen.