Stockholms universitet samverkar aktivt både centralt och på institutionsnivå med riktad verksamhet mot skolor för att öka övergången till högre studier bland annat via studiebesök. Det sker även mångtaliga informationsinsatser på gymnasieskolor och mässor för att öka elevers kunskap om hur det är att studera på universitetet.

Effektiv breddad rekrytering handlar också om att de nya studentgrupperna erbjuds möjligheter och stöd att klara av sina studier samt åtgärder för att öka studenternas anställningsbarhet.

 

Stockholms universitets Plan för lika rättigheter och möjligheter 2017

I planen som nyligen har fastställs av rektor vid Stockholms universitetet beskrivs åtgärder som universitet ska ta både på institutionsnivå och centralt via Studentavdelningen. 

Universitetsövergripande arbetsgrupp för breddad rekrytering

Sedan höstterminen 2015 har Stockholms universitet inrättat ett centralt råd, Rådet för arbetsmiljö och lika villkor. Det finns i anslutning till Rådet en universitetsövergripande arbetsgrupp som behandlar frågor som enbart rör breddad rekrytering och breddat deltagande inom universitetet.