Breddad rekrytering

Breddad rekrytering

Studenter kommer från tunnelbanan vid universitetet Foto: Eva Dalin

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering

Breddad rekrytering kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte. Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt och att arbeta för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning.

Universitetet har en uppdaterad kartläggning av studentpopulationen

Stockholms universitet har gjort en kartläggning av nybörjarstuderande, för läsår 2010/11-14/15, avseende föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund.

Kontakt

Breddad rekrytering

E-post: studentavdelningen@su.se
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B