Handlingsplaner

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Stockholms universitet tar fram en årlig plan för det universitetsövergripande arbetet för studenter och sökandes lika rättigheter och möjligheter.

Tidigare års planer för lika rättigheter och möjligheter

Här hittar du universitetets tidigare planer och utvärderingar. Planerna omfattar åtgärder för likabehandling, breddad rekrytering och tillgänglighet.

Kontakt

Jämlikhetssamordnare

E-post: jamlikhet@su.se
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B

Broschyr

Trakasserier och kränkande särbehandling

 

Vad gör en jämlikhetssamordnare?

Att verka för ökad jämlikhet vid Stockholms universitet innebär många olika saker, några exempel är att

  • Utreda eventuella trakasserier eller annan diskriminering som omfattas av diskrimineringslagen, avseende utbildningsområdet
  • Besvara frågor om trakasserier och diskriminering, vad en utredning innebär med mera
  • Sammanställa och följa upp universitetets övergripande arbete med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare. Detta beskrivs i Stockholms universitets Plan för lika rättigheter och möjligheter
Regelboken puff