Här hittar du universitetets tidigare planer och utvärderingar. Planerna omfattar åtgärder för likabehandling, breddad rekrytering och tillgänglighet.

Tidigare års likabehandlingsplaner

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 (409 Kb)

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2015 (332 Kb)

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014 (1940 Kb)  (PDF)

Plan for Equal Rights and Opportunities 2014 (pdf) (655 Kb)

Likabehandlingsplan 2013 (122 Kb)  (PDF)

Likabehandlingsplan för Stockholms universitet 2012, ingår som sidor 11-12 i Plan för lika rättigheter och möjligheter 2012 (804 Kb) (PDF)

Likabehandlingsplan för Stockholms universitet 2010-2011 (242 Kb)  (PDF)

Likabehandlingsplan för Stockholms universitet 2010 (106 Kb)  (PDF)

Handlingsplan för likabehandling av studenter vid Stockholms universitet 2009 (PDF) (med bilagor) (1025 Kb)  (PDF)

Handlingsplan för likabehandling av studenter vid Stockholms universitet 2008 (PDF) (utan bilagor) (90 Kb)  (PDF)
Handlingsplan för likabehandling av studenter vid Stockholms universitet 2007 (utan bilagor) (331 Kb)  (PDF)
Handlingsplan för likabehandling av studenter 2006 (utan bilagor) (165 Kb)  (PDF)
Handlingsplan för likabehandling av studenter vid Stockholms universitet 2004-2005 (62 Kb)  (PDF)

Uppföljning av föregående års likabehandlingsplan

Uppföljning av likabehandlingsarbetet 2013 (166 Kb)  (PDF)

Uppföljning av likabehandlingsarbetet 2012 (99 Kb)  (PDF)

Uppföljning av likabehandlingsarbetet vid Stockholms universitet 2011 (134 Kb)  (PDF)

Uppföljning av likabehandlingsarbetet vid Stockholms universitet 2010 (73 Kb)  (PDF)
Uppföljning av Handlingsplan för likabehandling vid Stockholms universitet 2009 (85 Kb)  (PDF)
Uppföljning av Handlingsplan för likabehandling av studenter vid Stockholms universitet 2008 (97 Kb)  (PDF)
Uppföljning av likabehandlingsarbetet vid Stockholms universitet 2007 (122 Kb)  (PDF)
Uppföljning av likabehandlingsarbetet vid Stockholms universitet 2006 (342 Kb)  (PDF)
Uppföljning av handlingsplanen för likabehandling av studenter vid Stockholms universitet 2004-2005 (122 Kb)  (PDF)

Övriga handlingsplaner för lika rättigheter och möjligheter vid Stockholms universitet

Universitetet har ett antal planer. Den plan som reglerar universitetets jämlikhetsarbete är, utöver Plan för lika rättigheter och möjligheter, Jämställdhetsplanen 2011-2013.