Könsneutrala toaletter finns på följande platser i Frescati, som är tillgängliga för allmänheten:

Studenthuset: Alfahuset plan 1, 2 och 3; Betahuset plan 2.

Södra huset: hus B-E, plan 4 - inne i korridoren i "höghusdelen", rum 403 (första dörren till vänster när man kommer från "låghusdelen"). Innanför dörren finns ett utrymme med fyra separata toaletter utan särskiljande könsmarkering.