Mallen är en ifyllningsbar pdf till stöd för institutionernas beskrivning av de åtgärder som vidtas under året. Tips på åtgärder finns att hitta i Plan för lika rättigheter och möjligheter som ni hittar under Handlingsplaner i den vänstra kolumnen.