Boka föredrag om likabehandling

Vill du ha mer information om hur man kan arbeta med främjande ågärder vid institutionen? Eller vad man ska tänka på när en student eller sökande utsätts för trakasserier av en anställd eller annan student? Eller vad det finns för alternativa sätt att examinera studenter med funktionshinder?

Boka föredrag om likabehandling

Titta gärna på det utbud av fortbildningar för anställda som finns vid Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, och Personalavdelningen.