Verktyget är användbart i institutionernas lokala arbete för lika rättigheter och möjligheter och kan användas av enskilda medarbetare och studenter.

http://e-utbildning.do.se/hogskolan/

 

Saxat från DOs webbplats:

"E-utbildning högskola ger dig verktyg du behöver för att lyckas i arbetet med studenters lika rättigheter och möjligheter. E-utbildningen har fyra ingångar beroende på din roll och du kan välja vilka kursavsnitt du vill ta del av. Det ger alla inblandade i arbetet möjlighet att arbeta utifrån en gemensam bas.

E-utbildningen belyser frågor om diskriminering, bemötande, normkritiskt arbete och pedagogik och planmässigt arbete. Den erbjuder både enskilda studieuppgifter och gruppövningar. För den som vill lära sig mer om området finns förslag till fördjupningar. Under e-utbildningen ges även möjlighet att testa sina kunskaper på diskrimineringsområdet."