Skötbord

Det finns skötbord i Södra huset, Frescati, på plan 3 och 4 i hus C, i "handikapptoaletten" (C3 21-05) på plan 3 och i "handikapptoaletten" (C4 13-45) . För övrigt finns det skötbord på följande toaletter vid Campus Frescati och Kräftriket: Studenthuset ("handikapptoaletterna" på plan 2 och 3), Arrheniuslaboratorierna (F301a och C307), Geovetenskapens hus (U135), Manne Siegbahnlaboratoriet (A123), Allhuset (295), Kräftriket (Hus 3, 214) och Frescati backe(103B).

Har du tänkt på något ställe där skötbord skulle vara bra? E-posta gärna ditt förslag till jamlikhet@su.se

Amningsrum

På plan 3 i Studenthuset, Frescati, finns ett vilrum som även kan användas som amningsrum. Adress: Universitetsvägen 2, hus Alfa, rum 321. Nyckel kan hämtas ut i Infocenter. Då Infocenter är stängt kontaktas väktare, 08-16 22 16, för öppning.

Det går även att använda de övriga vilrum som finns vid universitetet. Den som vill ha tillgång till vilrum ska kontakta kundtjänst vid Sektionen för lokalservice, telefon 08-16 24 00.

Restauranger inom campusområdet som har barnstolar och mikrovågsugnar:

Restaurang Lantis har tre barnstolar på Caféet (en trappa upp) och mikrovågsugnar finns i Lilla salen (bredvid Caféet en trappa upp).

Stora Skuggans Wärdshus har flera barnstolar.

Barnmat, tvättlappar och andra tillbehör

ICA Lappkärrsberget (Professorsslingan 15) säljer blöjor och barnmat, tvättlappar mm. Det tar ca 10 minuter att promenera dit i rask takt från Södra huset, Frescati.

Extra pengar från CSN om du studerar och har barn

Om du studerar och har barn under 18 år kan du få så kallat tilläggsbidrag från CSN. Det gäller även om du studerar deltid. Läs mer på CSN:s webbplats.

Studentenkät

Under hösten 2008 genomfördes en utredning om möjligheten att erbjuda barnpassning inom Stockholms universitets lokaler. Ett led i den utredning var en kartläggning av det eventuella behov av barnpassning som kunde finnas vid Stockholms universitet. Kartläggningen gjordes genom en webbenkät till alla studenter vid universitetet, på såväl grund-, avancerad- som forskarnivå. Sammanlagt 4 674 personer tog sig tid att besvara enkäten, av dem angav 1 911 personer att de var föräldrar till barn under 18 år.

Projektgruppen kom fram till att det inte är möjligt att erbjuda barnpassning inom Stockholms universitets lokaler, då sådan verksamhet inte omfattas av universitetets uppdrag enligt högskolelagen.

Bakgrunden till denna slutsats och en sammanställning av webbenkäten kan du läsa i slutrapporten "Om möjligheten att erbjuda barnpassning inom Stockholms universitets lokaler (Dnr SU 301-1726-08) PDF".

Tipsa oss gärna om du saknar någon information här via jamlikhet@su.se