Tips om webbsidor vid Stockholms universitet:

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor
Studera med funktionsnedsättning

Utbildningstolkning vid Stockholms universitet
Läsprogramsverksta'n vid Stockholms universitetsbibliotek

Tips om webbsidor vid Stockholms universitets studentkår:
Stockholms universitetets studentkår
SUS jämlikhetsarbete
SUS jämlikhetsnätverk
SUS nätverk Studerande med barn

Ombudsmännens webbsidor:
Diskrimineringsombudsmannen, DO
Justitieombudsmannen, JO

Mest om sexuell läggning (men också kön och könsöverskridande identitet eller uttryck):
Fritt fram
RFSL -Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
SFQ, Sveriges Förenade HBTQ-studenter

Mest om funktionsnedsättning:

Myndigheter för delaktighet

Myndigheten för tillgängliga medier
Dyslexiförbundet
SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Svenskt teckenspråk

Tips om andra webbsidor:
Mänskliga rättigheter

Tips om länkar till kvinno- och mansjourer hittar du under Om du blir utsatt för trakasserier.

Tycker du att några länkar saknas? Maila gärna tips till jamlikhet@su.se