Via länken nedan kommer du till ”blanketten” där du fyller i de uppgifter som ligger till grund för din anmälan om kränkande kurslitteratur eller annat studiematerial. Du kan anmäla såväl böcker och kompendier som OH-bilder eller annat material i undervisningen. Jämlikhetssamordnaren kontaktar efter att anmälan har kommit in den aktuella institutionen.


Notera att det ibland kan vara motiverat att i undervisningen använda material som vissa kan uppleva som kränkande. Syftet med materialet ska dock kunna förklaras.
 

Anmälan av kränkande kursmaterial