Trakasserier

Illustration av Jan Ed

Vad är trakasserier?

Känner du dig utsatt för kränkande behandling som har samband med din etniska tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller ålder?

Närbild på höstlöv Foto: Erik Reis/Mostphotos

Om du blir utsatt för trakasserier

Om du upplever dig utsatt för trakasserier är det några saker som kan vara speciellt bra att tänka på.

Lagbok med paragraf Foto: Mostphotos

Utredning enligt diskrimineringslagen

Universitetet är skyldigt att genomföra en utredning när du som student berättar om upplevda trakasserier eller diskriminering för någon företrädare för universitetet, som en lärare, handledare, prefekt, studierektor eller för universitetets jämlikhetssamordnare.

En trave med böcker Foto: Vitaliy Pakhnyushchyy

Anmäl kränkande kursmaterial

Upplever du att kursmaterial som används i undervisningen vid Stockholms universitet är kränkande utifrån någon eller flera diskrimineringsgrunder kan du anmäla det.

Närbild på man med mobiltelefon Foto: Mostphotos/Dean Drobot

Om du som anställd blir kontaktad angående trakasserier

Den här informationen riktar sig till dig som är anställd och blir kontaktad av en student eller sökande angående trakasserier enligt diskrimineringslagen.

Kontakt

Jämlikhetssamordnare

E-post: jamlikhet@su.se
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B

Broschyr

Trakasserier och kränkande särbehandling

 

Jämlikhet – vad gör SU?

Jämlikhetssamordnare Parasto Rosencrantz Foto: Karin Persson