Studenthälsan i Studentpalatset
Studenthälsan i Studentpalatset

 

Studenthälsan

Till Studenthälsan är du välkommen för medicinsk eller psykologisk rådgivning - ett kort besök kring din fysiska eller psykiska hälsa. Vanliga sökorsaker är att något har hänt, att man inte vet vart man kan vända sig för att få rätt hjälp, eller att man grubblar över något.

Rådgivning kan vara ett första steg. Kanske vill du tala med en sjuksköterska vid den öppna mottagningen i Studenthuset, utan att boka tid i förväg. Observera: Vid skada eller sjukdomstillstånd som kräver behandling hänvisas i första hand till vårdcentralen.

Du kan också vända dig till Studenthälsan för ett rådgivande samtal hos psykolog. Det gör du enkelt genom att boka en tid i webtidboken. Det finns också möjlighet till en kortare samtalskontakt.

Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård.

Akut händelse

Vid akut olycka eller sjukdomsfall: tveka inte att ringa SOS alarm 112.
Du kan också ringa Sjukvårdsupplysningen 1177 (öppen dygnet runt) om situationen inte är mer akut än att du har tid att rådfråga någon.