På följande platser finns det hjärtstartare utplacerade, se även bifogade kartor nedtill på sidan:

 • Södra huset A, våningsplan 3, centraltrapphuset
 • Södra huset B, våningsplan 3, centraltrapphuset
 • Södra huset B, våningsplan 4, centraltrapphuset
 • Södra huset C, våningsplan 3, centraltrapphuset
 • Södra huset D, våningsplan 4, centraltrapphuset
 • Södra huset E, våningsplan 3, centraltrapphuset
 • Södra huset F, våningsplan 4, centraltrapphuset
 • Studenthuset, vid informationsdisken
 • Frescatibiblioteket, plan 5, vid hissen
 • Bloms paviljong, Svante Arrhenius väg 26, entréhallen
 • Bloms hus, plan 3
 • Aula Magna, huvudentrén
 • Personalgymmet, Allhuset
 • Kultur och estetik Manne Siegbahhusen (MSH), Frescativägen 24E, inre entrén
 • Geohuset U, invid Geobiblioteket
 • Geohuset Y, plan 2, vid hissen
 • Geohuset, Svante Arrhenius väg 8,markplan invid vaktmästeriet
 • Biokemi & biofysik, Arrhenius lab hus A, plan 4, vid pentryt
 • Arrhenius lab, hus C, entréhallen, till höger i markplan
 • Arrhenius lab, intill Manelisalen (KÖL)
 • Arrhenius lab, hus D, entréhall i markplan
 • Arrhenius lab, hus E, entréhall i markplan
 • Arrhenius, huslänk O mellan hus N och hus P
 • Arrhenius, hus P, Svante Arrhenius väg 20 F, inre entréhall
 • Frescati Backe, Svante Arrhenius väg 21 A, inre trapphallen i markplan
 • Institutionen för Pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, våning 4
 • Specialpedagogiska institutionen, hus 10, Frescati Hagväg, huvudentrén i markplan
 • Stressforskning hus 16, Frescati Hage, entrén
 • Barn och ungdomsvetenskap, hus 24, Frescati Hage, huvudentrén
 • Psykologiska institutionen, hus 8-9 & hus 14, Frescati Hage
 • FEK, hus 3, Kräftriket, stora allmänna uppehållsytan i markplan
 • Matematik, hus 5 & hus 6, Kräftriket
 • Asien-Mellanöstern- och Turkietstudier, hus 4a, Kräftriket
 • Stockholm Resilience centre, hus 2, Kräftriket
 • Socialhögskolan, Sveavägen 160, centraltrapphuset, plan 2
 • Arkeologi, Lilla Frescativägen 7, entrén, plan 3
 • Spökslottet
 • Bergianska institutionsbyggnaden (Bergianska trädgården), entréer
 • Edward Anderson växthus (Bergianska trädgården), i cafét intill WC
 • Data och systemvetenskap, Kista-NOD huset, plan 2 och plan 3
 • Mediastudier, Garnisionen, Karlavägen 104
 • Tovetorp
 • Tarfala
 • Askö

Samtliga hjärtstartare är placerade i ett larmat skåp. När man öppnar dörren larmar skåpet till personal på sektionen för säkerhet samt väktaren som är utbildade i D-HLR. När ni påbörjat D-HLR larma 112 samt skicka ut en person som möter upp ambulans.

Vad är en hjärtstartare?

Hjärtstartaren har funnits inom sjukvården under lång tid. Hjärtstartaren ger talande instruktioner till dig, på svenska, för att utföra hjärt- lungräddning, HLR. Hjärtstartaren analyserar sedan patientens hjärtrytm och rekommenderar om elstöt ska ges eller ej. Hjärtstartaren är intelligent och det går inte att skjuta ström i någon som inte behöver det.

Alla kan använda hjärtstartaren!

Hjärtstartaren kan vem som helst använda, i väskan finns en tydlig instruktionsbok hur man ska göra samt maskinen. Det finns inga krav på utbildning, det är dock en stor fördel om man behärskar  hjärt- och lungräddning.

Utbildning

För den som önskar finns en mycket uppskattad utbildning hur man använder hjärtstartaren samt hjärt lungräddning, utbildningen tar 4 timmar och kostar 375 kr/person.

Anmälan görs till, jan.ekstrom@su.se , 08-16 35 45. Efter genomförd utbildning får man med sig utbildningsmaterialet "Mini-Anne" samt en instruktions-dvd.