Stipendier

Universitetets stipendier

Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Här hittar du information om de stipendier som vi utlyser. Ansökningsformulär läggs ut i samband med utlysning.

Om du har tilldelats ett stipendium hittar du även information om utbetalning under respektive stipendium.

Två studenter på tågperrong Foto: Eva Dalin

Resestipendier ur Jubileumsanslaget från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Stipendier för forskarstudenter och disputerade forskare inom samtliga fakulteter. Utlysning i augusti.

Studenter vid en cykel på Frescati. Foto: Niklas Björling

Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsens stipendier

Stipendium till studenter med anknytning till Göteborgs och Bohus län. Utlysning i september.

Student i laboratorium. Foto: Eva Dalin

Liljevalchs och Augustinssons resestipendier

Stipendier för forskarstudenter vid Naturvetenskapliga fakulteten. Utlysning i januari. Sista ansökningsdag 15 februari.

Södra huset sett från Allhuset. Foto: Eva Dalin

Universitetets donationsstipendier

Stipendier inom samtliga fakulteter. Sista ansökningsdag 16 april 2018

Lärare och elever i ett klassrum. Foto: Eva Dalin

Folkskoleseminariets minnesfond

Stipendier till både enskilda studenter på lärarutbildningen och studentkår/studentförening vid Stockholms universitet. Sista ansökningsdag 16 april 2018

Bild på Anna Ahlström och Ellen Terserus

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse

2-åriga stipendier till kvinnliga filosofie doktorer och 1-åriga stipendier till kvinnliga doktorander vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet. Sista ansökningsdag 16 april 2018

Kontakt

Frågor om universitetets stipendier

Allmän rådgivning/information i olika stipendiefrågor kan inte erbjudas.

E-post: stipendier@su.se

Puff med texten Stipendielänkar