Stipendier

Universitetets stipendier

Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Här hittar du information om de stipendier som vi utlyser. Ansökningsformulär läggs ut i samband med utlysning.

Om du har tilldelats ett stipendium hittar du även information om utbetalning under respektive stipendium.

Södra huset sett från Allhuset. Foto: Eva Dalin

Universitetets donationsstipendier

Stipendier inom samtliga fakulteter. Utlysning i mitten av mars.

Lärare och elever i ett klassrum. Foto: Eva Dalin

Folkskoleseminariets minnesfond

Stipendier till både enskilda studenter på lärarutbildningen och studentkår/studentförening vid Stockholms universitet. Utlysning i mitten av mars.

Bild på Anna Ahlström och Ellen Terserus

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse

2-åriga stipendier till kvinnliga doktorander och filosofie doktorer vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet. Utlysning i mitten av mars.

Två studenter på tågperrong Foto: Eva Dalin

Resestipendier ur Jubileumsanslaget

Stipendier för forskarstudenter och disputerade forskare inom samtliga fakulteter. Utlysning i augusti.

Kontakt

Frågor om universitetets stipendier

Allmän rådgivning/information i olika stipendiefrågor kan inte erbjudas.

E-post: stipendier@su.se

Puff med texten Stipendielänkar