Ansökan

Utlysning sker 15 mars 2018.

Sista ansökningsdag är 16 april 2018.

Webbansökan publiceras här i samband med utlysningen.
 

Stipendieperiod

Filosofie doktorer: 1 januari 2019  -  31 december 2020

Doktorander: 1 januari 2019-31 december 2019

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppen är 240 000 kr per år för doktorander och 270 000 kr per år för filosofie doktorer. Anställning parallellt med stipendiet får uppgå till motsvarande högst 20 % av heltid.

Regler för utdelning av stipendier

Företräde till stipendium ges till doktorander som inte varit antagna till forskarutbildning längre än fyra år respektive till personer som avlagt doktorsexamen mindre än fyra år före ansökningstillfället. Vid utdelning av stipendium tas särskild hänsyn till planer för forskning och till yttrande av handledare/tidigare handledare och prefekt.

Ansökningar om stipendium behandlas i samma ordning som gäller för Stockholms universitets donationsstipendier.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsen i slutet av juni och meddelas samtliga sökande per e-post.

Stiftelsens hemsida   www.ahlstromska.se

Bifogade filer innehåller information om riktlinjer för stipendier till kvinnliga doktorander och forskare, blankett för utbetalning samt instruktioner för halvårsrapportering.

Riktlinjerna kommer att uppdateras med anledning av att doktorandstipendierna från och med årets utlysning är 1-åriga.