Detta belönar en ung person som har bidragit till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle med ändamålet att främja utvecklingen av ekologiskt hållbara produktionsformer och livsstilar i Sverige och övriga världen. Stipendiaten ska ej vara äldre än 25 år gammal, och stipendiet ges i första hand till redan befintliga projekt som kan utvecklas. Stipendiet är värt SEK 15,000.

Ansökningar tas emot löpande och nästa ansökningsstopp är 28 februari 2017. Mer information: Ekologiska ungdomsstiftelsen