Vänligen sätt upp bifogat meddelande om Olle Jonson-priset på lämplig anslagstavla.

Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK delar varje år ut ett pris till Olle Jonsons minne.
Tävlingen gäller att utse innevarande läsårs, 1/7 2017 – 30/6 2018, bästa examensarbete inom ämnesområdet
kvalitets-/verksamhetsutveckling.
Prissumman fastställs varje år av SFKs fullmäktige och utgör för närvarande 20 000:-.

Olle Jonson arbetade mycket aktivt med att föra utbildningen framåt inom det kvalitetstekniska området, både nationellt
och internationellt. Den högre utbildningen och forskningen låg Olle Jonson varmt om hjärtat.
SFK vill i Olle Jonsons anda stödja utbildningen inom kvalitet på högskolenivå och delar årligen, i samband med
World Quality Day, WQD ut Olle Jonsson-priset för årets bästa examensarbete inom ämnesområdet kvalitet till
studerande vid svenska högskolor och universitet.

Olle Jonsson Ansökan och kriterier 2018 (204 Kb)

The Olle Jonson Prize information for students 2018 (61 Kb)

Olle Jonson Priset Studentaffisch (61 Kb)