Ansökan

Nästa utlysning sker 15 mars 2018.

Sista ansökningsdag är 16 april 2018.

Webbansökan publiceras här i samband med utlysningen.

Stipendieperiod

1 september 2018 - 31 augusti 2019

Andamålet för ansökan ska ligga inom stipendieperioden. Tilldelat stipendium kan betalas ut tidigast i september.

Ändamålet med stipendiet är:

”Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller
berömvärt flit
Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan
kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott
Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat
för lärarkandidaterna gemensamt ändamål
Förvärv av material eller andra saker”


Stipendiet delas ut på två sätt:

  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till enskilda studenter inom lärarutbildningen, utifrån stiftelsens ändamål, som avser att fortsätta sina studier under kommande läsår.
  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till för lärarstudenter
    gemensamma ändamål – kan sökas av studentkår eller studentförening vid
    Stockholms universitet.

Disponibellt belopp för 2017/2018 var 230 000 kr. Beloppet för 2018/2019 kommer att uppdateras senare.

Beslut

Beslut skickas ut via e-post senast 30 juni till samtliga sökande.

Utbetalning av stipendium

Här finns blanketter för utbetalning av stipendium