Dessa stöder en student vid juristutbildningarna vid något av Lunds, Stockholms, Uppsalas eller Göteborgs universitet, som har skrivit sin avslutande uppsats i miljörätt respektive entreprenadrätt omfattande 15 eller 30 högskolepoäng. Behöriga att söka är enskilda personer. Stipendier är värda SEK15,000 var.

Stipendiet utdelas årligen och sista ansökningsdag är den 20 juni varje år.

Mer information: Foyen Advokatfirma