Samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteternas donationsstipendier

Lina Johansson

Tel: 08-16 12 12

Naturvetenskapliga och juridiska fakulteternas donationsstipendier, Jubileumsanslaget från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Liljevalchs och Augustinssons stipendier

Marina Gorlyakova

Tel: 08-16 20 19

Stipendier ur Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse

Anna Malmborg Lewis

Tel: 08-16 27 82

 

E-post: stipendier@su.se

Allmän rådgivning/information i olika stipendiefrågor kan inte erbjudas.