Anna Malmborg Lewis

Tel: 08-16 27 82
(Samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna,
A Ahlström o. E Terserus Stiftelse m fl)

Aina Saffo

Tel: 08-16 20 19
(Naturvetenskapliga och juridiska fakulteterna, K o A Wallenbergs Stiftelse,
Liljevalchs och Augustinssons stipendiefonder m fl)

E-post: stipendier@su.se

Allmän rådgivning/information i olika stipendiefrågor kan inte erbjudas.