Stiftelsen ställer 600 000 kr till förfogande för bidrag till främst yngre forskare, antagna på forskarutbildning eller disputerade forskare vid Stockholms universitet. Bidraget är i första hand till för sådana resor som befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Undantagsvis kan bidrag utgå för utländska gästforskare. Den som redan fått stipendiet kan inte påräkna ytterligare stöd de närmaste åren därefter.

Ansökan

Nästa utlysning blir i augusti 2018.

Stipendieperiod

Pågående stipendieperiod: 1 november 2017 - 31 oktober 2018

Resan måste förläggas inom stipendieperioden.

Besked om beslut

Beslut om bidrag meddelas via e-post senast i slutet av oktober.

Utbetalning

Stipendiater använder nedanstående blankett för utbetalning av stipendium.

Blankett för utbetalning_Jubileumsanslaget K A Wallenberg_ (82 Kb)

Reseberättelse

Senast en månad efter resan ska en kortfattad reseberättelse skickas in. Mer information skickas ut tillsammans med beslut om stipendium.

Ändring av resmål

Vid ändring av resmål ska en begäran om ändring skickas per mejl till stipendiehandläggaren på Studentavdelningen som fattar beslut. Inspektor/handledares godkännande ska bifogas. Stipendiet kan endast utnyttjas inom ramen för den aktuella stipendieperioden. Byte av resmål kan leda till att stipendiebeloppet reduceras.