Besök i Japan ska ske under perioden 1 mars 2017 till februari 2018.

Stipendierna är individuella och gäller för två veckors till 3 månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande - endast för examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.

Vi har ett ansökningstillfälle årligen i december för stipendier som avser nästkommande år.

Ansökan ska vara postad senast 1 december 2016.

 

Japanstiftelsen - Stipendiestiftelsen för Studier av Japanskt Samhällsliv

www.japanstiftelsen.se