Dessa stöder studier, forskning, examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel.

Sökande ska ha fast anknytning till Sverige. Studietiden förlagd i Japan måste omfatta minst tre månader.

Deadline: 1 mars årligen.

Mer information: Sweden-Japan Foundation