Ansökan

Sista ansökningsdag har passerat. Nästa utlysning är i mars 2019

Stipendieperiod

1 september 2018 – 31 augusti 2019

Stipendiefonder

Behandling av stipendieansökningarna

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörd institution (inom juridiska fakulteten behandlas ansökningarna direkt på fakultetsnivå). Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut.

Beslut om stipendium

Besked om rektorsbeslut skickas via e-post till samtliga sökande senast i slutet av juni.

Allmänna regler för innehav av stipendium

Donationsstipendierna delas i reglerna upp i två kategorier: stipendium för försörjning och stipendier för särskilt ändamål, t ex resestipendier.

Regler för innehav av donationsstipendier, rektorsbeslut 16-11-10 (142 Kb)

Utbetalning av stipendium

Om du har tilldelats ett stipendium efter rektors beslut, finns mer information om hur utbetalningen går till via följande länk: Blanketter för utbetalning av stipendium