Donationsstipendier

För utbetalning av donationsstipendier (för S Bagge, W Bagge, Rhodin och Siljeström se längre ned) används blanketten ”Försäkran och attest”. Vänligen läs instruktionerna i blanketten noggrannt. Blanketten måste skrivas under av både stipendiat och inspektor (handledare). Namn på inspektor framgår av stipendiatlistan som skickades ut med rektorsbeslutet.

Försäkran och attest - blankett för utbetalning (62 Kb)

 

Utbetalning från Signe Bagge, Widar Bagge och Rhodin

Stiftelserna Signe Bagge, Widar Bagge samt Rhodin administreras av SEB och utbetalningen görs av dem. Fyll i två blanketter - Försäkran och attest samt en rekvisitionsblankett - och skicka dem till SEB. Adress och kontatkperson finns på blanketten. Obs! Frågor om utbetalning besvaras av kontaktpersonen på SEB.

Försäkran och attest - W Bagge och Rhodin (62 Kb)

Rhodin blankett (120 Kb)

Bagge blankett (120 Kb)

Om blanketterna inte går att öppna, prova med en annan webbläsare.

 

Utbetalning från Siljeströms

Siljeströms stipendiestiftelse administreras av Handelsbanken. För utbetalning ska nedanstående blankett fyllas i och skickas in till Handelsbanken. Obs! Frågor om utbetalning besvaras av kontaktpersonen på Handelsbanken, adress och kontatkperson finns på blanketten.

Försäkran och attest Siljeström (61 Kb)