Vem kan ansöka ?

För att kunna söka stipendiet måste följande krav uppfyllas:

1. Pågående studier vid en svensk högskola eller ett universitet
2. Utlandsstudierna ska pågå minst en termin. Längre utlandsstudier premieras.
3. Svensk medborgare
4. För att kunna tilldelas ett stipendium behöver utlandsstudierna avse heltidsstudier.

Stipendiet delas ut läsårsvis (från augusti till juni).

Ansökan

http://vanbruun.com/se/stipendium