När man inte mår bra under studietiden är det vanligt att man upplever att besvären åtminstone delvis beror på studiesituationen. Man besväras kanske av de höga kraven eller känner oro för att inte klara av sina studier. Ibland är det helt andra livsområden som är problematiska och som sekundärt påverkar studieförmågan.

Vid Studenthälsan finns sjuksköterskor och psykologer, som erbjuder rådgivande samtal och kortare samtalskontakter kring den fysiska och psykiska hälsan.

Mer information information om mottagningen hittar du på Studenthälsans hemsida.